999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy
 • Wyjazdy 2017 – 20
 • Wyjazdy 2016 – 14
 • Wyjazdy 2015 – 20
 • Wyjazdy 2014 – 13
 • Wyjazdy 2013 – 31
 • Wyjazdy 2012 – 31
 • Wyjazdy 2011 – 31
 • Wyjazdy 2010 – 29

26/27.06.2020

W dniach 26 i 27 czerwca zastęp GBA Renault prowadził działania związane z usuwaniem
skutków anomalii pogodowych na terenie powiatu rzeszowskiego. Przez ponad 20 godzin
strażacy z naszej jednostki usuwali powalone drzewa, zabezpieczali uszkodzone obiekty,
mosty i drogi a także wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń w budynkach
mieszkalnych oraz przemysłowych na terenie Rzeszowa oraz Chmielnika
i Błędowej Tyczyńskiej. Najwięcej czasu strażacy spędzili na terenie zakładu
„Chmielnik Zdrój SA” producenta wody pitnej „Alfred”, gdzie zalane zostały pomieszczenia
magazynowe a także linie produkcyjne oraz samochody dostawcze i ciężarowe.25.06.2020

W dniu wczorajszym zastęp GBA Renault podejmował interwencję związaną z zagrożeniem
na drodze powiatowej w Wysokiej Głogowskiej. Zgłoszenie dotyczyło rozlanej śliskiej substancji na jezdni. Po dotarciu na miejsce strażacy zneutralizowali rozlany olej silnikowy
za pomocą 
sorbentu i po kilkunastu minutach zastęp powrócił do koszar.22.06.2020

22 czerwca przed godziną 19 nasza jednostka została zadysponowana do pomocy zastępom
straży pożarnej z terenu miasta Rzeszowa. W wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych zalaniu uległa duża liczba pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz posesji.
Do działań z terenu gminy Głogów Małopolski skierowano OSP Głogów Młp., OSP Rudna Mała,
OSP Pogwizdów Stary oraz dwa zastępy GBA w pełnych obsadach z naszej jednostki. Strażacy
z OSP Wysoka Głogowska wykorzystując wszystkie 4 pompy prowadzili działania wypompowując wodę z zalanych piwnic, kotłowni oraz garaży w budynkach mieszkalnych
a także z posesji, 
na których ilość wody zagrażała podtopieniom budynków. Po zakończonych działaniach zastępy po godzinie 3 wróciły do jednostki.

                                          15.06.2020

Późnym wieczorem nasza jednostka zadysponowana została do poszukiwań zaginionej
mieszkanki miejscowości Przewrotne. W poszukiwania zaangażowano kilka jednostek OSP
z terenu gminy Głogów Małopolski, JRG-1 w Rzeszowie oraz Policję. Około 22 poszukiwana
93 letnia kobieta została odnaleziona około 500 m od własnego domu oraz przekazana
służbom medycznym.11.06.2020

W dniu dzisiejszym zastęp GBA Renault interweniował przy plamie oleju na drodze
powiatowej 
w naszej miejscowości. Kilkunastominutowe zadanie strażaków
polegało na neutralizacji 
zagrożenia przy użyciu sorbentu.8.06.2020

W dniu wczorajszym po godzinie 22 zostaliśmy zadysponowani do bliżej nieokreślonego
pożaru widocznego z ulicy Słonecznej. Wg osoby zgłaszającej płomienie były widoczne
około 800 metrów od zabudowań. Po dokładnym sprawdzeniu miejsca zgłaszanego pożaru
strażacy nie potwierdzili zagrożenia a całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako
alarm fałszywy w dobrej wierze. Działania prowadził zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie.6.05.2020

W dniu dzisiejszym o godzinie 14:27 zastęp GBA Renault został zadysponowany
do miejscowego zagrożenia które spowodowane było przez drzewo przewrócone
na drogę powiatową biegnącą przez naszą miejscowość. Po dotarciu na miejsce
strażacy udrożnili jezdnię poprzez usunięcie drzewa oraz uprzątnięcie jego
pozostałości z pasa ruchu.21.04.2020

W dniu wczorajszym o godzinie 21:40 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Pogwizdów Stary. Do działań skierowano liczne zastępy
z jednostek OSP z terenu gminy Głogów Małopolski oraz zastępy z JRG-1 w Rzeszowie.
Z naszej jednostki na miejsce zdarzenia udały się dwa zastępy GBA. Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów z miejscowej jednostki zastano budynek gospodarczy oraz mieszkalny
w całości objęty pożarem. Dodatkowo pożar przenosił się już na sąsiadujące budynki.
Działania straży pożarnej polegały na podaniu prądów gaśniczych w natarcie oraz obronie, dowożeniu wody na miejsce pożaru, dokładnym przelaniu pogorzeliska a następnie rozbiórce konstrukcji budynku. W kilkugodzinych działaniach udział brało łącznie 13 zastępów straży pożarnej.20.04.2020

W dniu wczorajszym nasza jednostka prowadziła działania przy pożarze łąki oraz młodnika.
Na miejsce pożaru udały się dwa zastępy w pełnych obsadach z OSP Wysoka Głogowska.
Dodatkowo na miejsce zadysponowano także dwa zastępy z OSP Głogów Młp. oraz jeden
zastęp z JRG-1 w Rzeszowie. Spaleniu uległ obszar około 1ha.13.04.2020

W dniu dzisiejszym o godzinie 13:18 zostajemy zadysponowani do pożaru suchej trawy
wzdłuż granicy z lasem w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia wyjechały dwa zastępy
z naszej jednostki oraz jeden z JRG-1 w Rzeszowie. Na miejscu strażacy zastali pożar
suchej trawy na obszarze około 
1 ha w odległości około 100 metrów od lasu.
Z uwagi na wiatr działania prowadzono zarówno za pomocą podręcznego sprzętu
tłumiącego jak i jednej linii gaśniczej.10.04.2020

W dniu wczorajszym OSP Wysoka Głogowska dwukrotnie dysponowana była do pożaru
lasu w naszej miejscowości. Po raz pierwszy zgłoszenie o pożarze ściółki leśnej wpłynęło
o godzinie 12:35…. na miejsce zadysponowano po dwa zastępy gaśnicze z OSP Głogów Młp.
i OSP Wysoka Głogowska oraz jeden zastęp z JRG-1 w Rzeszowie. Działania na miejscu
polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych.
Drugi raz strażacy zostali zadysponowani o godzinie 16:12 a na miejsce udały się dwa zastępy
z OSP Wysoka Głogowska. W trwających ponad półtorej godziny działaniach podano jeden
prąd gaśniczy a następnie dokładnie przelano pogorzelisko.6.04.2020

Poniedziałkowym popołudniem oraz wieczorem zastęp GBA Star z naszej jednostki
dwukrotnie dysponowany był do pożarów wywołanych wypalaniem traw.
Pierwsze zdarzenie do którego doszło tuż po godzinie 14 dotyczyło pożaru lasu
w miejscowości Stobierna na przysiółku „Poręby”. Po dotarciu na miejsce strażacy
zastali pożar trawy oraz lasu na obszarze około 3 ha. Dodatkowo płomienie zagrażały
prywatnej hodowli ptaków. Działania straży pożarnej polegały na podaniu prądów
gaśniczych w natarciu oraz obronie a następnie dokładnym przelaniu pogorzeliska.
Łącznie na miejscu pracowało 5 zastępów ze Stobiernej, Wysokiej Głogowskiej oraz Rzeszowa.

Drugie zgłoszenie dotyczyło pożaru nieużytków w miejscowości Wysoka Głogowska przy
ulicy Śnieżnej. Na miejscu działał jeden zastęp z naszej jednostki. Spaleniu uległo około
0.5 ha nieużytków rolnych.28.03.2020

W dniu wczorajszym o godzinie 19:17 zostaliśmy zadysponowani do pożaru w Wysokiej Głog.
Wg zgłoszenia rozprzestrzeniający się pożar łąki zbliżał się do młodnika. Na miejsce udały się
dwa zastępy z naszej jednostki a także dwa zastępy z OSP Głogów Młp. oraz jeden z JRG-1
w Rzeszowie. Po dojeździe na miejsce strażacy zastali pożar na obszarze kilku arów,
który sprawnie został opanowany przed przybyciem pozostałych jednostek.26.03.2020

Czwartkowy dzień w całości zapisał się jako ciężki i pracowity dzień dla strażaków
z OSP Wysoka Głogowska. Tuż po godzinie 11 jednostka została zadysponowana do pożaru lasu w naszej miejscowości przy drodze „Sokołowianka”. Chwilę później na miejsce udały się dwa
zastępy GBA w pełnych obsadach. Dodatkowo na miejsce zadysponowane zostały zastępy
z Głogowa Małopolskiego oraz Rzeszowa. Po dotarciu na miejsce strażacy przystąpili do działań gaśniczych trwających około 3 godzin.

Tuż po powrocie z poprzedniego pożaru, strażacy poinformowani zostali o kolejnym zdarzeniu. Tym razem paliła się sucha trawa tuż obok ŚDS w Wysokiej Głogowskiej. Kilkunastominutowe działania prowadziły tam również dwa zastępy z naszej jednostki podając dwa prądy gaśnicze
w natarciu. Jednak nie był to koniec działań w tym dniu…

Ponownie o godzinie 18:20 zostaliśmy zadysponowani do pożaru. W tym przypadku zgłoszenie dotyczyło pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego w Głogowie Małopolskim. Do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej 6-cio osobowej obsadzie. Na miejscu strażacy działali razem z miejscową jednostką OSP oraz zastępem z JRG-1 Rzeszów.

                                                               

 25.03.2020

W środę w godzinach wieczornych dwa zastępy z naszej jednostki po raz kolejny zadysponowane zostały do pożaru traw oraz nieużytków rolnych na granicy Wysokiej Głogowskiej oraz Jasionki. Po dotarciu na miejsce strażacy przystąpili do działań gaśniczych
trwających około 30 minut. 
Spaleniu uległ obszar około 1 ha.

W drodze powrotnej z poprzedniego pożaru strażacy zostali poinformowani o zagrożeniu
na drodze powiatowej w naszej miejscowości. Po dotarciu na miejsce okazało się iż na
łuku drogi znajduje się plama z substancji ropopochodnych będąca pozostałością po kolizji
drogowej. W trwających kilkanaście minut działaniach zagrożenie zostało zneutralizowane
za pomocą sorbentu.24.03.2020

W dniu wczorajszym kilka minut przed godziną 18 zostaliśmy zadysponowani do pożaru nieużytków rolnych pomiędzy Wysoką Głogowską a Jasionką. Po przybyciu na miejsce
strażacy przystąpili do działań gaśniczych za pomocą podręcznego sprzętu tłumiącego
oraz jednej linii gaśniczej. W trwających niecałą godzinę działaniach udział brały
dwa zastępy GBA z OSP Wysoka Głogowska.19.03.2020

W dniu wczorajszym zastęp GBA Renault z naszej jednostki zadysponowany został
do zdarzenia, które spowodowane było uszkodzonym drzewem stwarzającym
zagrożenie dla osób korzystających z drogi dojazdowej na osiedle „domki”.
Trwające kilkanaście minut działania podjęte przez strażaków polegały na wycince
drzewa oraz uprzątnięciu jego pozostałości z jezdni.13.02.2020

13 lutego OSP Wysoka Głogowska po raz kolejny dysponowana była do zdarzenia, którego
przyczyną był silny wiatr. O godzinie 12:55 zastęp GBA Renault udał się na teren szkoły
w naszej miejscowości gdzie na wysokości około 10 metrów znajdowały się uszkodzone
konary jednego z drzew. Na miejsce przybył także podnośnik z JRG 2 w Rzeszowie,
przy którego pomocy strażacy zlikwidowali zagrożenie.10.02.2020

Tuż po godzinie 18 nasza jednostka została zadysponowana do zdarzenia na terenie
Centrum Kongresowego G2A Arena w Jasionce. W wyniku silnego wiatru na obszarze
ponad 200 m2 zostało uszkodzone poszycie dachowe. Strażacy z OSP Wysoka Głogowska
jako jedyna jednostka OSP wraz ze specjalistyczną grupą ratownictwa wysokościowego
RZESZÓW-1 do późnych godzin nocnych zabezpieczali uszkodzony dach budynku.
W działaniach wykorzystany był na szeroką skalę sprzęt ratownictwa wysokościowego
będący na wyposażeniu naszej jednostki.4.02.2020

W godzinach południowych OSP Wysoka Głogowska zostaje zadysponowana do
działań na terenie jednostki wojskowej w Wysokiej Głogowskiej. Po dotarciu na miejsce
strażacy prowadzili kilkugodzinne działania mające na celu usunięcie wody zalewającej
pomieszczenia przy użyciu pomp szlamowych.
W działaniach udział brał zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie.
21.12.2019

W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani do podtrucia tlenkiem węgla w jednym
z budynków mieszkalnych w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia zadysponowano zastęp
GBA Renault z naszej jednostki, jeden zastęp z JRG-1 Rzeszów oraz Pogotowie Ratunkowe.
Po przybyciu na miejsce strażacy udzielili Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie
poszkodowanej a dalsze działania polegały na pomiarze stężenia tlenku węgla w budynku
oraz przewietrzeniu wszystkich pomieszczeń.10.12.2019

10 grudnia w godzinach południowych strażacy z naszej jednostki prowadzili działania na drodze powiatowej biegnącej przez Wysoką Głogowską w kierunku Głogowa. Powodem interwencji była plama substancji stwarzająca zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Działania straży pożarnej polegały na neutralizacji substancji ropopochodnej na długości ponad 5 km.5.11.2019

5 listopada zastęp GBA Renault zostaje zadysponowany do działań na terenie szkoły,
gdzie jedno
z drzew uległo uszkodzeniu i stwarzało realne zagrożenie. Z uwagi na fakt,
iż obszar ten 
znajduje się pod opieką konserwatora zabytków została sporządzona
odpowiednia dokumentacja 
a po uzyskaniu zgody na ścinkę drzewa, zagrożenie
zostało zlikwidowane.21.10.2019

21 października jeden zastęp z naszej jednostki zadysponowany został do pomocy zastępom działającym przy pożarze traw w Głogowie Małopolskim. Z uwagi na trudny dojazd do miejsca pożaru, strażacy prowadzili działania gaśnicze za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego wraz ze strażakami z miejscowej jednostki.19.10.2019

W dniu dzisiejszym w późnych godzinach wieczornych doszło do zdarzenia drogowego
w Wysokiej Głogowskiej. W jego wyniku 1 osoba poniosła śmierć na miejscu. Działania
zastępu GBA Renault z OSP Wysoka Głogowska polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz oświetleniu terenu dla potrzeb Policji oraz prokuratora na czas
prowadzonych czynności śledczych.1.10.2019

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:20 zastęp GBA Renault z naszej jednostki podjął interwencję
na terenie szkolnym w Wysokiej Głogowskiej, gdzie według zgłoszenia znajdowało się drzewo powodujące zagrożenie dla osób przechodzących chodnikiem obok szkoły. Z uwagi na
pęknięcia pnia drzewa oraz realne zagrożenie dla osób przebywających na terenie szkolnym
a także, po konsultacji z konserwatorem zabytków podjęto decyzję o ścince drzewa.13.09.2019

Tuż przed godz. 17:00 zastęp GBA Star dysponowany był do pożaru nieużytków
w Wysokiej Głogowskiej. Po dojeździe na miejsce strażacy przystąpili do działań
gaśniczych. Spaleniu uległ obszar około 0.5 ha.12.09.2019

Około godziny 13 strażacy z naszej jednostki zostali zaalarmowani do kolejnego już w tym
dniu pożaru. Tym razem według zgłoszenia palił się las w Wysokiej Głogowskiej od strony
„Sokołowianki”. Do działań zadysponowano po jednym zastępie z OSP Wysoka Głog.,
OSP Głogów Młp. oraz JRG-1 Rzeszów. Strażacy pilotowani byli przez leśniczego dotarli
do dokładnego miejsca pożaru a następnie z uwagi na bardzo utrudniony dojazd rozpoczęto
działania gaśnicze trwające około 2 godzin. Spaleniu uległ obszar około 0.5 ha.12.09.2019

Dzisiejszego poranka o godzinie 6:06 zostaliśmy zadysponowani do pożaru garażu
przy jednym z budynków mieszkalnych w Wysokiej Głogowskiej. Do działań wyjechały
dwa zastępy z naszej jednostki a na miejscu strażacy przystąpili do działań, które
zakończono po kilkudziesięciu minutach.8.09.2019

Słoneczne niedzielne popołudnie przyniosło za sobą kolejny pożar, do którego
po godzinie 
14 dysponowane były 2 zastępy z OSP Wysoka Głogowska.
Zgłoszenie dotyczyło zadymienia 
pomiędzy naszą miejscowością a Stobierną.
Po lokalizacji miejsca pożaru oraz dotarciu
zastępów straży pożarnej przystąpiono
do działań gaśniczych, które rozpoczęte zostały przez osobę zgłaszającą.

Po kilkunastu minutach działania zakończono a zastępy powróciły do koszar.5.09.2019

Po godzinie 16 na stacji paliw w Wysokiej Głogowskiej doszło do pożaru samochodu.
Na miejsce zdarzenia udały się 3 zastępy straży pożarnej: dwa z JRG-1 Rzeszów oraz
GBA Renault z OSP Wysoka Głogowska. Dodatkowo w gotowości bojowej w remizie
pozostał także GBA Star z naszej jednostki. Po przybyciu na miejsce zabezpieczono
obszar działań przed osobami postronnymi oraz podano dwa prądy gaśnicze
w natarciu na palący się pojazd. 30.08.2019

W dniu dzisiejszym OSP Wysoka Głogowska podejmowała działania gaśnicze przy kolejnych
pożarach traw i nieużytków w naszej miejscowości. Dwukrotnie do zdarzeń wyjeżdżał zastęp
GBA Star w pełnej obsadzie a spaleniu uległ łączny obszar około 1 ha. Działania prowadzone
były przy pomocy linii gaśniczych oraz podręcznego sprzętu tłumiącego.24.08.2019-28.08.2019

W ostatnich dniach kilkukrotnie dochodziło do pożarów traw oraz nieużytków na terenie
naszej miejscowości. Do powyższych zdarzeń dysponowane były zastępy gaśnicze z naszej
jednostki, ale również na terenie  gminy Głogów Młp. strażacy coraz częściej wyjeżdżają do
podobnych tego typu pożarów.

W dniu dzisiejszym po godzinie 14:00 ponownie wpłynęło zgłoszenie o pożarze nieużytków
w Wysokiej Głogowskiej, jednak z uwagi na fakt iż pożar znajdował się w bliskim sąsiedztwie
lasu na miejsce zadysponowano 2 zastępy GBA z OSP Wysoka Głogowska oraz jeden zastęp
z OSP Głogów Małopolski.10.08.2019

W dniu dzisiejszym strażacy z Wysokiej Głogowskiej dwukrotnie dysponowani
byli do
pożarów na terenie naszej miejscowości.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło o godzinie 15:14 i dotyczyło silnego zadymienia widocznego
nad lasem z drogi Wysoka Głog.-Jasionka. W tym przypadku po dotarciu na miejsce strażacy
zastali pożar traw i nieużytków na obszarze około 40 arów. Drugi pożar zgłoszony został tuż
przed godziną 18 i również dotyczył pożaru nieużytków rolnych oraz suchej trawy.
Do obu zdarzeń wyjeżdżały 2 zastępy GBA z OSP Wysoka Głogowska, prowadząc działania
gaśnicze za pomocą linii gaśniczej oraz podręcznego sprzętu tłumiącego.

                                    2.08.2019

O godzinie 15:32 zastęp GBA Star zadysponowany został do pomocy jednostce
OSP z Głogowa Małopolskiego działającej przy pożarze ścierniska oraz traw
na łące w miejscowości Styków- Jańciówka. Łącznie spaleniu uległ obszar 2 ha.

                                      W godzinach porannych doszło do zdarzenia drogowego w Wysokiej Głogowskiej.
Na miejsce zadysponowano jeden zastęp z OSP Wysoka Głogowska oraz 3 zastępy
z JRG-1 Rzeszów. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odpięciu akumulatorów oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej osobie
poszkodowanej biorącej udział w zdarzeniu.29.07.2019

W dniu dzisiejszym o godzinie 14:52 zostaliśmy zadysponowani do udrożnienia drogi Jasionka- Rudna Mała biegnącej wzdłuż lotniska. Do zdarzenia wyjechał zastęp GBA Renault zastając na miejscu przewrócone na jezdnię drzewo oraz patrol policji zabezpieczający zablokowany pas ruchu. Działania polegały na usunięciu drzewa z jezdni oraz uprzątnięciu jego pozostałości.25.07.2019

W dniu dzisiejszym o godzinie 19:16 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw
w Wysokiej Głogowskiej, kierunek „piaski”. Do działań wyjechał zastęp GBA Star
w pełnej obsadzie. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar obejmujący
około 20 arów łąk. Działania gaśnicze z wykorzystaniem podręcznego sprzętu
tłumiącego trwały kilkanaście minut po czym zastęp powrócił do koszar.20.07.2019

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:29 nasza jednostka została zadysponowana do pomocy policji przy zdjęciu wisielca ze słupa linii wysokiego napięcia w lesie pomiędzy Wysoką Głogowską
a Nienadówką. Działania straży pożarnej na miejscu zdarzenia polegały na ewakuacji zwłok na ziemię za pomocą sprzętu ratownictwa wysokościowego.10.07.2019

W dniu wczorajszym strażacy z OSP Wysoka Głogowska razem z innymi jednostkami z terenu gminy Głogów Młp. prowadzili działania poszukiwawcze osoby zaginionej w lasach od południowej strony Głogowa Małopolskiego. Wspólnie z siłami Policji przeszukano cały wyznaczony obszar jednak osoby zaginionej nie udało się odnaleźć.10.06.2019

W dniu dzisiejszym zastęp GBA Renault udał się do miejscowego zagrożenia
w Wysokiej Głogowskiej, które spowodowane było drzewem przewróconym na linię telefoniczną. Działania na miejscu polegały na likwidacji zagrożenia poprzez usunięcie
konaru za pomocą pilarek do drewna.22.05.2019

W dniu dzisiejszym od wczesnych godzin porannych strażacy pracują przy usuwaniu
skutków ulewnych deszczy, które przeszły przez teren województwa podkarpackiego.

O godzinie 6:47 jednostka OSP Wysoka Głogowska została zadysponowana do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń na terenie naszej miejscowości.18.05.2019

O godzinie 14:27 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu mężczyzny w jednym ze stawów w Wysokiej Głogowskiej. Do działań w pierwszej
fazie zadysponowno zastępy z OSP Wysoka Głogowska oraz JRG-1 Rzeszów a następnie grupę wodno-nurkową z KM PSP w Tarnobrzegu oraz KM PSP w Przemyślu.

Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie przeszukaniu akwenu wodnego. Po trwających kilka godzin działaniach z wykorzystaniem specjalistycznego sonaru ciało mężczyzny zostało zlokalizowane i wydobyte przez nurków.27.04.2019

O godzinie 18:46 zostaliśmy poinformowani o silnym zadymieniu w polach za kościołem w Wysokiej Głogowskiej. Chwilę później na miejsce udał się zastęp GBA Star w pełnej obsadzie. Po dojeździe strażacy zastali pożar śmieci i pozostałości roślinnych o wymiarach około 4×3 m. Na źródło ognia podano jeden prąd wody i po 20 minutach zastęp powrócił do koszar.26.04.2019

W czasie trwających działań gaśniczych przy pożarze lasu w Głogowie Małopolskim do SK KM PSP w Rzeszowie wpływa zgłoszenie
o wypadku drogowym w Wysokiej Głogowskiej. Na miejsce natychmiast zadysponowane zostają zastępy z OSP Wysoka Głogowska,
OSP Zaczernie oraz JRG-1 w Rzeszowie. Po przybyciu pierwszego zastępu (GBA Renault) z naszej jednostki strażacy zastali zdarzenie drogowe z udziałem 3 pojazdów, którymi podróżowało 5 osób, w tym małe dziecko. Działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobom poszkodowanym, wykonaniu dostępu do osoby zakleszczonej
w pojeździe za pomocą narzędzi hydraulicznych oraz odpięciu akumulatorów. Przez kilka godzin w czasie prowadzenia działań przez
straż pożarną a następnie czynności policyjnych droga w obu kierunkach była zamknięta.

                                                   26.04.2019

Piątek… godzina 14:20… OSP Wysoka Głogowska zadysponowana zostaje po raz kolejny do pożaru, tym razem udajemy się do
Głogowa Małopolskiego gdzie pomocy potrzebują zastępy z tamtejszej jednostki działające przy pożarze lasu. Do działań udaje się zastęp GBA Star posiadający duże zdolności terenowe. Po przybyciu na miejsce pożaru głównym celem było ugaszenie ognia wraz z działającymi już zastępami OSP Głogów, a następnie dokładne przelanie wodą spalonej ściółki leśnej. W trwających 1,5 godziny działaniach udział brały 4 zastępy straży pożarnej.25.04.2019

W czwartkowe popołudnie strażacy z Wysokiej Głogowskiej kolejny już raz zadysponowani są do pożaru w naszej miejscowości, widocznego z ulicy Słonecznej. Z treści zgłoszenia wynika iż palą się suche i wysokie trawy wśród drzew, a osobami zgłaszającymi
są małe dzieci. Na miejsce wysłane zostały 2 zastępy z OSP Wysoka Głogowska oraz jeden zastęp z JRG-1 w Rzeszowie.
Działania polegały na ugaszeniu ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jednej linii szybkiego natarcia.
Spaleniu uległ obszar niecałego hektara.21.04.2019

W świąteczny, niedzielny wieczór o godzinie 19:51 straż pożarna otrzymuje zgłoszenie o pożarze młodnika w Wysokiej Głogowskiej, widoczny z ul. Polnej. Na miejsce niezwłocznie wyruszają 2 zastępy z OSP Wysoka Głogowska, oraz po jednym zastępie
z OSP Głogów i JRG-1 Rzeszów. Po dotarciu na miejsce pierwszego zastępu strażacy zastają rozwinięty pożar suchej trawy, nie zagrażający pobliskiemu młodnikowi. Przed przybyciem pozostałych zastępów pożar został opanowany za pomocą podręcznego
sprzętu gaśniczego a po około 20 minutach strażacy powrócili do jednostek.

 20.04.2019

Ostatnie przygotowania do świąt przerwane zostały tuż przed godziną 15 kolejnym zadysponowaniem strażaków z naszej jednostki do kolejnego już pożaru nieużytków w Wysokiej Głogowskiej. Chwilę później na miejscu pracowały już 2 zastępy OSP Wysoka Głogowska prowadząc działania gaśnicze na obszarze około 0.5 hektara.19.04.2019

W Wielki Piątek strażacy z naszej jednostki po raz kolejny dysponowani są do pożaru suchych traw w Wysokiej Głogowskiej- kierunek piaski. Do działań wyjeżdżają dwa zastępy, podejmując na miejscu działania gaśnicze z wykorzystaniem linii gaśniczej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Spaleniu ulega obszar około 30 arów.18.04.2019

O godzinie 14:27 zastęp GBA Star z naszej jednostki zadysponowany został do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej. Po dojeździe
na miejsce przystąpiono do działań gaśniczych wraz z przybyłymi na miejsce OSP Jasionka oraz OSP Tajęcina z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz linii gaśniczych. W wyniku pożaru spaleniu uległo około 1 ha suchych traw.
Po godzinie działania zakończono i wszystkie zastępy wróciły do koszar.3.04.2019

3 kwietnia o godzinie 19:43 strażacy z Wysokiej Głogowskiej po raz kolejny dysponowani są do pożaru traw w naszej miejscowości.
Do działań wyruszyły dwa zastępy GBA. Na miejscu strażacy przystąpili do gaszenia ognisk ognia z wykorzystaniem linii gaśniczych
oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

                                                                      2.04.2019

W dniu dzisiejszym tuż po godzinie 20 zostaliśmy zadysponowani do pożaru nieużytków oraz łąk w Wysokiej Głogowskiej. Do działań wyjechały dwa zastępy gaśnicze w pełnych obsadach. Po dotarciu na miejsce przystąpiono do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jednej linii gaśniczej. Ostatecznie spaleniu uległ obszar około 1 ha.1.04.2019

W dniu dzisiejszym po godzinie 13 w Głogowie Małopolskim doszło do poważnego pożaru traw i łąk. Decyzją dowódcy pierwszego zastępu z OSP Głogów, z uwagi na trudny teren na miejsce zadysponowano terenowy zastęp GBA Star z OSP Wysoka Głogowska, którego duże możliwości jazdy terenowej pozwoliły na sprawne działania gaśnicze. Po około 2 godzinach wspólnymi siłami jednostek OSP z Głogowa Młp., Wysokiej Głog. oraz JRG-1 Rzeszów pożar został ugaszony.31.03.2019

W słoneczne, niedzielne popołudnie, o godzinie 14:45 zastęp GBA Star z naszej jednostki zadysponowany został do pożaru nieużytków w Wysokiej Głogowskiej, przysiółek Zapole. Po dojeździe na miejsce strażacy przystąpili do tłumienia ognia za pomocą jednej linii gaśniczej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Po chwili na miejsce dotarł zastęp z JRG-1 w Rzeszowie, pożar został ugaszony a pogorzelisko dokładnie przelane. Spaleniu uległ obszar o powierzchni około 1 ha.

                                                   11.03.2019

W dniu dzisiejszym o godzinie 7:59 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia skutków porywistego wiatru. Z treści zgłoszenia wynikało, iż zerwaniu uległ dach na jednym z budynków w Wysokiej Głogowskiej. Do działań udał się zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy przystąpili do zabezpieczenia zerwanego poszycia dachowego oraz zabezpieczenia dachu budynku za pomocą plandek, które zostały dostarczone na miejsce z wydziału zarządzania kryzysowego urzędu gminy Głogów Małopolski.28.02.2019

W dniu dzisiejszym o godzinie 16:37 zostaliśmy zadysponowani do pożaru nieużytków przy lesie w miejscowości Jasionka.
Do działań skierowano znaczne ilości sił i środków z jednostek OSP oraz JRG-1 w Rzeszowie, w tym sześcioosobowy zastęp
GBA Star z OSP Wysoka Głogowska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy przystąpili do działań za pomocą podręcznego
sprzętu gaśniczego tj. tłumic oraz linii gaśniczych. W wyniku pożaru spaleniu uległ obszar łącznie prawie 12 hektarów.

                                                                       4.02.2019

O godzinie 17:05 zastęp GBA Renault z OSP Wysoka Głogowska zadysponowany został do zadymienia w budynku mieszkalnym w Wysokiej Głogowskiej.
23.12.2018

W dniu dzisiejszym zastęp GBA Renault z naszej jednostki interweniował przy miejscowym zagrożeniu w Wysokiej Głogowskiej. Z treści zgłoszenia wynikało, iż fragment drewnianego budynku gospodarczego uległ uszkodzeniu, a wiszące deski zagrażają sąsiednim zabudowaniom oraz ich użytkownikom. Po dotarciu na miejsce strażacy zlikwidowali zagrożenie poprzez usunięcie wiszących desek oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.13.11.2018

O godzinie 16:48 zostaliśmy zadysponowani do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego w Wysokiej Głogowskiej. Do działań udał się zastęp GBA Renault a chwilę później również GBA Star. Po dojeździe na miejsce strażacy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych rozpoczęli działania gaśnicze równocześnie przeszukując zadymione pomieszczenia. Zadaniem strażaków było udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej- właścicielowi budynku polegającej na tlenoterapii biernej, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz podanie dwóch prądów gaśniczych: pierwszego do środka budynku oraz drugiego z zewnątrz. Po trwających blisko 3 godziny działaniach miejsce zdarzenia przekazano rodzinie osoby poszkodowanej a zastępy powróciły do koszar.

                                                                     3.11.2018

Dzisiejszej nocy przed godziną 5 zostaliśmy zadysponowani do jednego z budynków mieszkalnych w Wysokiej Głogowskiej, w którym wg zgłoszenia doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż poszkodowane są 2 kobiety z widocznymi objawami podtrucia czadem. Strażacy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przeszukali budynek pod kątem innych osób, sprawdzili stężenie tlenku węgla oraz przewietrzyli mieszkanie. Po około godzinie działania zakończono a osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala przez przybyłe na miejsce Zespoły Pogotowia Ratunkowego.

                                                         1.10.2018

Po godzinie 16 nasza jednostka została zadysponowana do miejscowego zagrożenia na terenie naszej miejscowości. Z treści zgłoszenia wynikało, iż na budynek mieszkalny w wyniku silnego wiatru przewróciło się drzewo. Do działań udał się zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu okazało się, iż suche drzewo przewróciło się na dach budynku uszkadzając go. Strażacy przystąpili do likwidacji zagrożenia za pomocą pilarek spalinowych przy użyciu sprzętu ratownictwa wysokościowego. Po godzinnych działaniach konary zostały usunięte z dachu budynku a miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi.29.09.2018

W dniu dzisiejszym tuż po godzinie 12 zastęp GBA Renault z naszej jednostki zadysponowany został do substancji ropopochodnej na drodze w kierunku „piaski”. Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali plamę oleju mającą długość ponad 500 m, która powstała w wyniku awarii samochodu osobowego. Do działań straży pożarnej należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz neutralizacja wycieku za pomocą sorbentu i piasku. Z uwagi na ograniczone zasoby środków sorpcyjnych do pomocy zadysponowany został również zastęp z JRG-1 Rzeszów.

                                                                9.09.2018

Tuż przed godziną 19:30 wpłynęło zgłoszenie o gęstym dymie wydobywającym się z magazynu obok składu drewna w Wysokiej Głogowskiej. Chwilę później na miejsce udawały się już 4 zastępy straży pożarnej: 2 z OSP Wysoka Głogowska oraz 2 z JRG-1 w Rzeszowie. Po dojeździe na miejsce oraz wstępnym rozpoznaniu strażacy sprawdzili budynek, z którego wydobywa się zauważony przez zgłaszającego dym. Okazało się, iż jest to para wodna wydobywająca się z suszarni drewna. Po rozmowie z przybyłym na miejsce właścicielem nie stwierdzono zagrożenia i zdarzenie zakwalifikowano jako alarm fałszywy.18.08.2018

Dzisiejszego wieczora zastęp GBA Star z naszej jednostki został zadysponowany do pożaru ścierniska w Wysokiej Głogowskiej- kierunek jednostka wojskowa. Po dojeździe na miejsce strażacy zastali obszar około 30 arów objęty ogniem. Działania polegały na podaniu jednego prądu wody oraz dogaszenia zarzewi za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego (tj. tłumic).12.08.2018 / 13.08.2018

W niedzielne i poniedziałkowe popołudnie OSP Wysoka Głogowska interweniowała przy gniazdach os w budynkach mieszkalnych, w których przebywały osoby uczulone, w tym dzieci.

                                                     10.08.2018

W dniu wczorajszym dwa zastępy z naszej jednostki zostały zadysponowane do pożaru kotłowni i pomieszczenia, w którym magazynowane było drewno opałowe jednego z budynków mieszkalnych w Wysokiej Głogowskiej. Po dojeździe na miejsce strażacy przystąpili do działań gaśniczych podając jeden prąd wody. Po przybyciu zastępów Państwowej Straży Pożarnej, decyzją KDR przystąpiono do odciążenia „zwieszonego” stropu poprzez opróżnienie pomieszczenia ze zgromadzonego tam drewna. Przed godziną 2 działania zakończono a zastępy powróciły do koszar.

                                                                       8.08.2018

W dniu dzisiejszym o godzinie 12 zostaliśmy zadysponowani do gniazda szerszeni, które znajdowało się tuż obok wejścia do budynku klubu sportowego w Wysokiej Głogowskiej. Na miejsce udał się zastęp GBA Renault a chwilę później strażacy przystąpili do likwidacji gniazda. Tuż po godzinie 13 zagrożenie zostało usunięte a zastęp powrócił do koszar.7.08.2018

W dniu dzisiejszym przed godziną 18 zostaliśmy poinformowani o szerszeniach znajdujących się w budynku mieszkalnym, który zamieszkuje samotnie starsza kobieta. Do działań udał się zastęp GBA Renault a po przybyciu na miejsce strażacy przystąpili do lokalizowania gniazd oraz ich likwidacji.

                                                   28.06.2018

Tuż po godzinie 19 do służb ratowniczych wpłynęło zgłoszenie z systemu alarmowego dla osób starszych, przypisanego do jednej z mieszkanek Wysokiej Głogowskiej. Na miejsce natychmiast udał się zastęp GBA Renault z naszej jednostki oraz karetka pogotowia i patrol policji. Po przybyciu na miejsce i wstępnym rozpoznaniu okazało się, iż kobieta jest przytomna oraz nie potrzebuje specjalistycznej pomocy medycznej. Po dojeździe pogotowia ratunkowego i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji o godzinie 19:45 zakończono działania a zdarzenie zakwalifikowane zostało jako alarm fałszywy.22.05.2018

W dniu dzisiejszym przed godziną 9 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku w Głogowie Małopolskim przy ul. Polnej. Do działań z naszej jednostki udał się zastęp GBA Renault. Zadaniem strażaków na miejscu pożaru było podanie dwóch prądów wody w natarciu na palący się budynek. W wyniku pożaru spaleniu uległo poddasze budynku o wymiarach 8x4 m.12.05.2018

Przed godziną 10 zostaliśmy poinformowani o miejscowym zagrożeniu na kościele w Wysokiej Głogowskiej. Na miejsce udał się zastęp GBA Renault z naszej jednostki wraz z podnośnikiem będącym na wyposażeniu JRG-2 w Rzeszowie. Po rozpoznaniu strażacy usunęli zagrożenie poprzez rozbiórkę fragmentu komina, który był niestabilny i groził zawaleniem.

                                              8.05.2018

W dniu dzisiejszym o godzinie 15:40 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego na drodze w kierunku Jasionki.Z treści zgłoszenia wynikało, że obok firmy „ZELNAR” przewrócił się TIR. Do zdarzenia niezwłocznie udał się sześcioosobowy zastęp GBA Renault z OSP Wysoka Głogowska oraz dwa zastępy z JRG-1 w Rzeszowie. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali samochód ciężarowy stojący na poboczu drogi, znajdował się on na kołach i nie uległ wypadkowi. W wyniku awarii z jego naczepy wyciekły płyny eksploatacyjne, które zneutralizowano sorbentem i po około 20 minutach działań jednostki wróciły do koszar.23.04.2018

O godzinie 15:28 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej przy ul. Słonecznej. Do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej sześcioosobowej obsadzie. Po dojeździe na miejsce przystąpiono do działań gaśniczych z wykorzystaniem linii szybkiego natarcia oraz podręcznego sprzętu gaśniczego tj. tłumic. W między czasie dowódca poprosił o zadysponowanie na miejsce dodatkowych sił i środków w postaci drugiego (GBA Star) zastępu z OSP Wysoka Głogowska oraz GCBA z JRG-1 Rzeszów. Po godzinnych działaniach pożar został ugaszony a zastępy powróciły do koszar.13.04.2018

W piątkowy wieczór tuż przed godziną 21 zostajemy zadysponowani do pożaru nieużytków w naszej miejscowości. Z treści zgłoszenia wynikało, iż pali się około 50 arów suchej trawy za kościołem w Wysokiej Głogowskiej. Do działań wyjeżdża zastęp GBA Star a chwilę później również GBA Renault. Na miejscu strażacy przystąpili do działań za pomocą jednej linii gaśniczej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego tj. tłumic. Po około 30 minutach zastępy wróciły do koszar.11.04.2018

W dniu dzisiejszym od godziny 9:20 zastęp GBA Renault z naszej jednostki wraz ze strażakami z JRG-1 Rzeszów prowadził działania w parku szkolnym w Wysokiej Głogowskiej. Naszym głównym celem była likwidacja suchych konarów drzew, które bezpośrednio zagrażały osobom znajdującym się na terenie szkolnym w ich bliskim otoczeniu. Działania polegały na usunięciu konarów za pomocą pilarek do drewna. Po godzinie 12 zastępy powróciły do koszar.

                                                10.04.2018

W dniu dzisiejszym tuż przed godziną 20 zostaliśmy zadysponowani do pożaru suchej trawy w naszej miejscowości, przy ul. Słonecznej. Do działań wyjechał jeden zastęp GBA w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali około 10 arów nieużytków objętych ogniem. Działania polegały na rozwinięciu jednej linii szybkiego natarcia oraz dogaszeniu pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego tj. tłumic. Przed 21 zastęp wrócił do koszar.

                                                1.04.2018

O godzinie 13:26 zostaliśmy zadysponowani do miejscowego zagrożenia w naszej miejscowości. Z treści zgłoszenia wynikało, iż na rzece w rejonie mostu w „piaskach” znajduje się plama ropopochodna. Z naszej jednostki do zdarzenia wyjechał zastęp GBA Renault z pełną obsadą. Po przybyciu na miejsce oraz wstępnym rozpoznaniu zgłoszenie zostało potwierdzone a strażacy przystąpili do ustalenia miejsca, z którego substancja przedostaje się do rzeki. W międzyczasie na miejsce dotarł także zastęp GBA Mercedes z JRG-2 Rzeszów, z którego pomocą na cieku wodnym strażacy ustawili zaporę sorpcyjną. Po trwających około godzinę działaniach sytuacja została opanowana i zastępy powróciły do koszar.30.03.2018

O godzinie 14:53 zostaliśmy zadysponowani do pożaru samochodu w Wysokiej Głogowskiej. Do działań niezwłocznie wyjechał zastęp GBA Renault w pełniej, sześcioosobowej obsadzie a chwilę później również GBA Star. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar samochodu osobowego. Zadaniem straży pożarnej było ugaszenie płonącego pojazdu oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.6.03.2018

Tuż przed godziną 21 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego na drodze Wysoka Głog.- Głogów Młp. Do zdarzenia wyjechał zastęp GBA Renault. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali jeden pojazd biorący udział w zdarzeniu, który znajdował się w przydrożnym rowie. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba- kierująca pojazdem, która została przetransportowana do szpitala przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, kierowaniu ruchem a następnie oświetleniu miejsca dla potrzeb Policji. Po godzinie 23 zastęp powrócił do koszar.

                                                           
25.12.2017

W dniu dzisiejszym o godzinie 6:19 zostaliśmy zadysponowani do poszukiwania zaginionego, starszego mężczyzny w miejscowości Przewrotne. Z naszej jednostki na miejsce koncentracji SiŚ udały się 2 zastępy GBA w pełnych obsadach. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dołączyliśmy do strażaków z OSP Głogów Młp, OSP Pogwizdów Stary, OSP Przewrotne i OSP Rudna Mała. Decyzją dowodzącego działaniami komendanta miejsko-gminnego OSP, strażacy wspomagani przez Policję rozpoczęli przeszukiwanie okolicznych pól, lasów i zabudowań. W późniejszych godzinach na miejsce dojeżdżały kolejne zastępy straży pożarnej z terenu gminy Głogów Małopolski oraz ratownicy z psami STORAT. Około godziny 13 mężczyzna został odnaleziony a zastępy powróciły do koszar. W działaniach, które rozpoczęły się ok. godziny 2 w nocy uczestniczyło prawie 80 strażaków- ochotników, policjanci oraz 7 ratowników z trzema psami ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.18.12.2017

O godzinie 14:31 zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym jednego z budynków mieszkalnych w Wysokiej Głogowskiej. Do działań udał się zastęp GBA Renault w pełnej, sześcioosobowej obsadzie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia z uwagi na fakt, iż właściciel budynku był nieobecny- dowódca akcji poprosił o poinformowanie o zdarzeniu Policji.

Następnie przystąpiono do działań, które polegały na wygaszeniu paleniska, wyczyszczeniu komina z resztek palącej się sadzy oraz wybrania jej przez tzw. ,,wyczystkę kominową”. Jednocześnie prowadzona była kontrola stanu komina na całej jego długości, czy nie występują pęknięcia i nie wydobywa się z nich dym lub ogień. Po zakończeniu działań, budynek został przewietrzony a następnie przekazany właścicielowi z zaleceniem wezwania kominiarza celem dokładnego przeglądu stanu komina.10.12.2017

Dzisiejszej nocy o godzinie 0:46 zostaliśmy zaalarmowani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Lipie. Do działań z naszej jednostki udał się zastęp GBA Renault. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów, strażacy zastali pożar budynku gospodarczego, którego 1/3 objęta była ogniem. Przystąpiono do działań gaśniczych i po ponad godzinnej akcji pożar został ugaszony. Około godz. 2 działania zostały zakończone i wszystkie zastępy powróciły do koszar.7.10.2017

Dzisiaj o godzinie 9:31 zostaliśmy zadysponowani do miejscowego zagrożenia w Wysokiej Głogowskiej. Z treści zgłoszenia wynikało, iż na skutek porywistego wiatru jedno z drzew niebezpiecznie przechyliło się na budynek. Do działań niezwłocznie udał się zastep GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce oraz wstępnym rozpoznaniu, dowódca podjął decyzję o zadysponowaniu na miejsce drugiego zastępu z naszej jednostki z uwagi na fakt, że samochód GBA Star posiada mocniejszą wyciągarkę.

Nasze działania na miejscu zdarzenia polegały na likwidacji zagrożenia poprzez zabezpieczenie drzewa a następnie jego pocięcie, po około 30 minutach wszystkie zastępy powróciły do koszar.6.10.2017

W nocy, przed godziną 1:00 zostaliśmy zadysponowani do drzewa przewróconego na drogę Wysoka Głog.- Głogów Młp.

Do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia drzewo zostało usunięte z jezdni a jego pozostałości uprzątnięte. Po około 20 min działań zastęp powrócił do koszar.14.09.2017

14 września o godzinie 20:39 zostaliśmy poinformowani o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia wyjechał zastęp GBA Renault z naszej jednostki oraz GBA Mercedes z JRG-1 Rzeszów. Po dotarciu na miejsce, przystąpiono do działań, które polegały na wygaszeniu paleniska, wyczyszczeniu komina z resztek palącej się sadzy oraz wybrania jej przez tzw. ,,wyczystkę kominową”. Jednocześnie prowadzona była kontrola stanu komina na całej jego długości, czy nie występują pęknięcia i nie wydobywa się z nich dym lub ogień. Po zakończeniu działań, budynek został przekazany właścicielowi z zaleceniem wezwania kominiarza celem dokładnego przeglądu stanu komina.

                                                        30.08.2017

30 sierpnia po godzinie 16:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w miejscowości Jasionka, przysiółek Gęsiówka. Do działań wyjechał zastęp GBA Star z naszej jednostki oraz zastępy z OSP Jasionka i OSP Stobierna. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów strażacy zastali rozwijający się pożar traw i nieużytków rolnych w trzech miejscach. Został on ugaszony z wykorzystaniem linii wodnych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego tj. tłumic.

Tuż przed godziną 17 strażacy z naszej jednostki interweniowali przy drugim już pożarze traw w Wysokiej Głogowskiej. W czasie powrotu zastępu GBA Star z poprzedniej akcji gaśniczej zauważono spore zadymienie, które po dojeździe na miejsce okazało się pożarem nieużytków rolnych na obszarze około 10 arów. Pożar został szybko opanowany i przed godz. 17:30 zastęp powrócił do koszar.11.08.2017

Piątkowym popołudniem o godzinie 16:38 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej, kierunek „Piaski”. Do działań wyjechał zastęp GBA Star w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali rozprzestrzeniający się pożar traw wzdłuż granicy z lasem. W czasie działań gaśniczych użyto łącznie 3 prądów wody oraz podręczny sprzęt gaśniczy tj. tłumice. Po ponad godzinnych działaniach pożar został ugaszony a jego miejsce dokładnie przelane wodą.24.07.2017

24 lipca o godzinie 21:47 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego mającego miejsce na drodze Wysoka Głog.- Głogów Młp. Na miejsce udał się zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu okazało się, iż w zdarzeniu udział bierze pojazd typu Quad, który uderzył w przydrożny, betonowy słup a jego kierujący jest nieprzytomny. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej. Dalsze czynności skupiły się na oświetleniu terenu dla potrzeb Policji. Przed godz. 1 w nocy działania zostały zakończone i zastępy powróciły do koszar.13.07.2017

Dzisiaj o godzinie 1 w nocy zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku w miejscowości Przewrotne. Na miejsce udał się zastęp GBA Renault z naszej jednostki oraz inne zastępy jednostek OSP z terenu gminy Głogów Młp. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano rozwijający się pożar budynku gospodarczego w sąsiedztwie tzw. „kurników”. Działania straży pożarnej polegały na podaniu prądów gaśniczych na źródło pożaru oraz w obronie sąsiadujących budynków a następnie oddymieniu wszystkich pomieszczeń. Po trwających ponad 2 godziny działaniach miejsce zdarzenia zostało przekazane właścicielowi i zastępy powróciły do koszar.9.06.2017

Dzisiaj o godzinie 11:56 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej- kierunek leśniczówka. Po dotarciu na miejsce strażacy przystąpili do działań gaśniczych z wykorzystaniem linii szybkiego natarcia oraz podręcznego sprzętu gaśniczego tj. tłumic. Po trwających prawie godzinie działaniach spaleniu uległo około 30 arów nieużytków.8.06.2017

Dzisiaj ok 18:55 zostaliśmy zadysponowani do pożaru warsztatu samochodowego w Głogowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów z OSP Głogów okazało się, że budynek w całości jest objęty ogniem a dodatkowo w środku znajdują się różne materiały niebezpieczne, m.in ciecze łatwopalne i butle z gazem. Z naszej jednostki do działań wyjechał zastęp GBA STAR w pełnej obsadzie a chwilę później GBA Renault. Na miejscu przystąpiliśmy do gaszenia pożaru oraz zasilania w wodę zastępów z JRG-1 Rzeszów i OSP Głogów. Następnie zadaniem naszego drugiego zastępu było dowożenie wody na miejsce pożaru. W jego wyniku nikt nie został ranny natomiast całe wyposażenie warsztatu oraz znajdujące się w nim samochodu uległy doszczętnemu spaleniu. Działania zostały zakończone około 22 i wszystkie zastępy powróciły do koszar.6.05.2017

W dniu 6 maja zostaliśmy poinformowani o silnym zadymieniu w kotłowni jednego z budynków mieszkalnych w Wysokiej Głogowskiej. Po przybyciu na miejsce zgłoszenie zostało potwierdzone, a strażacy wyposażeni w aparaty powietrzne zlokalizowali źródło zadymienia. Nasze działania polegały na wygaszeniu paleniska, przewietrzeniu zadymionych pomieszczeń a następnie wyczyszczeniu komina przy stałej kontroli jego stanu. Po trwających do 19 działaniach, budynek został przekazany właścicielce i zastęp powrócił do koszar.16.04.2017

Dzisiaj o godzinie 10:53 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego mającego miejsce przed kościołem w Wysokiej Głogowskiej. Do działań wyjechał 6- osobowy zastęp GBA Renault. Na miejscu zastano zderzenie dwóch samochodów osobowych marki Renault oraz Fiat. Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej, która następnie została przekazana przybyłemu na miejsce Pogotowiu Ratunkowemu. Dalsze czynności polegały na udrożnieniu oraz uprzątnięciu jezdni, około godziny 12 zastęp powrócił do koszar.

  

Na miejscu:

 • 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska
 • 321[R]25 GCBA Scania- JRG-1 Rzeszów
 • ZRM
 • Policja


7.03.2017

Dzisiaj w nocy o godzinie 2:59 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Budy Głogowskie. Chwilę później do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, podaliśmy 2 prądy wody w natarciu na objętą ogniem stodołę. W trakcie akcji gaśniczej strażacy wynieśli z budynku palącą się beczkę z pyłem aluminiowym. Z uwagi iż w.w. pyłu nie wolno gasić wodą na miejsce dowieziono suchy piasek z którego pomocą zawartość beczki została ugaszona. W dalszej części nasze zadania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia oraz dogaszenia pojedynczych zarzewi ognia. Około godziny 6 działania zostały zakończone i wszystkie zastępy powróciły do koszar. 

   

   

Jednostki na miejscu zdarzenia: 

 • OSP Wysoka Głogowska
 • OSP Głogów Małopolski
 • OSP Budy Głogowskie
 • OSP Rogoźnica
 • OSP Pogwizdów Stary
 • JRG-1 Rzeszów


6.03.2017

Dzisiaj rano o godzinie 10:20 zostaliśmy poinformowani o niebezpiecznie przechylonym drzewie na drogę pomiędzy Wysoką Głogowską a Jasionką. Po chwili na miejsce udał się zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Na miejscu zagrożenie zostało zlikwidowane poprzez usunięcie drzewa oraz uprzątnięcie jezdni z jego pozostałości. W czasie trwania działań ruch na drodze był zablokowany. Po około 20 minutach zastęp zakończył działania i wrócił do koszar.

  3.03.2017

W piątek (3.03.2017) około godziny 14:30 zostaliśmy wezwani do pomocy Pogotowiu Ratunkowemu w Wysokiej Głogowskiej. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, nasze zadanie polegało na transporcie osoby poszkodowanej do karetki. W kilkunastominutowych działaniach udział brał zastęp GBA Renault w 6-osobowej obsadzie. 

 8.02.2017

Dzisiaj o godzinie 9:12 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego na wysokości pierwszych numerów w Wysokiej Głogowskiej. Na miejsce udaje się zastęp GBA Renault z OSP Wysoka Głogowska oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej, karetki Pogotowia Ratunkowego oraz Policja. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali czołowe zderzenie dwóch samochodów marki Toyota Corolla i Opel astra. Ponad to 4 osoby zostały poszkodowane. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz samochodów biorących udział w wypadku, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym, których następnie przekazano przybyłemu na miejsce Pogotowiu Ratunkowemu. W dalszej kolejności wykonano czynności umożliwiające całkowite udrożnienie ruchu na drodze i zakończono działania.

  

Siły i środki na miejscu zdarzenia:

 • 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska
 • 321[R]27 GCBA MAN- JRG-1 Rzeszów
 • 321[R]49 SCRD Scania- JRG-1 Rzeszów
 • 321[R]92 SLOp SsangYong REXTON- JRG-1 Rzeszów
 • 4x ZRM z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • Policja


4.02.2017

Dzisiaj o godzinie 9:43 zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w kominie w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia wyjechał zastęp GBA Renault w obsadzie 6 strażaków. Po dotarciu na miejsce, przystąpiono do działań, które polegały na wygaszeniu paleniska oraz sadzy w przewodzie kominowym a następnie wybranie jej resztek przez tzw. „wyczystkę kominową”. Jednocześnie prowadzona była kontrola stanu komina na całej jego długości, czy nie występują pęknięcia i nie wydobywa się z nich dym lub ogień. Po zakończeniu działań, budynek został przekazany właścicielowi z zaleceniem wezwania kominiarza celem dokładnego przeglądu stanu komina.

 


17.09.2016

W sobotę przed 16:00 zostaliśmy poinformowani o wodzie zalewającej jedną z posesji w naszej miejscowości. Do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojechaniu na miejsce nasze działania polegały na wypompowaniu wody oraz udrożnieniu przepustu. Po niecałej godzinie zastęp powrócił do koszar.

MZ15.09.2016

Dzisiaj rano o godzinie 9:45 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia wyjeżdża zastęp GBA Renault w 6- osobowej obsadzie. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali zderzenie 2 pojazdów, nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, która następnie została przekazana przybyłemu na miejsce ZRM. Następnie odłączono akumulatory oraz zakręcono butlę z gazem, która znajdowała się w jednym z samochodów oraz wykonano czynności umożliwiające udrożnienie ruchu. Po godzinie 11:00 zastęp powrócił do koszar.

Siły i środki na miejscu zdarzenia:

 • 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska
 • 329[R]61 GBA Renault- OSP Głogów Małopolski
 • 321[R]49 SCRD Scania- JRG-1 Rzeszów
 • 321[R]92 SLOp SsangYong REXTON- JRG-1 Rzeszów
 • ZRM oraz patrol Policji z komisariatu w Głogowie.


5.09.2016

W poniedziałek (5.09) o godzinie 8:33 zostajemy zadysponowani do drzewa przewróconego na drogę „Sokołowiankę”. Do działań wyjeżdża zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce, drzewo zostaje usunięte z jezdni a zastęp powraca do koszar.22.08.2016

W poniedziałek rano [tj. 22.08.2016] o godzinie 6:25 zostaliśmy poinformowani o drzewie powalonym na drogę pomiędzy Wysoką Głogowską a Głogowem Młp. Na miejscu strażacy udrożnili jezdnię poprzez usunięcie drzewa oraz uprzątnięcie jego pozostałości z drogi. Po około 20 minutach działań zastęp GBA Renault powrócił do koszar.
22.08.2016


5.08.2016
W dniu 5.08.2016 o godzinie 20:26 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw między Wysoką Głogowską a Jasionką. Do działań wyjechał zastęp GBA STAR w pełnej obsadzie. Po dotarciu na miejsce okazało się, że pożar zlokalizowany jest w zupełnie innym miejscu. Zastęp zawrócił i udał się do właściwego miejsca pożaru. Na miejscu strażacy przystąpili do działań gaśniczych za pomocą tłumic i po niecałej godzinie pożar został ugaszony a strażacy wrócili do koszar. 
5.08.2016


23.07.2016
23 lipca przed godziną 11 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej. Na miejscu strażacy przystąpili do działań gaśniczych za pomocą tłumic i po około 30 minutach zastęp powrócił do remizy.
Na miejscu: 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska


26.06.2016

W dniu Niedzielę, o godzinie 13:54 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego w naszej miejscowości, które miało miejsce około 300 metrów od naszej strażnicy. Z treści zgłoszenia wynikało, że w pojeździe znajduje się dwóch poszkodowanych a jeden z nich jest nieprzytomny. Po przybyciu na miejsce okazało się, że poszkodowani zdołali wydostać się już z pojazdu, i obaj są przytomni. Na miejsce przyjechały 2 karetki PRM, które zbadały poszkodowanych. Na miejscu pojawiła się również policja, która badała okoliczności wypadku, nasze działania polegały na zabezpieczeniu poszkodowanych do czasu przyjazdu pogotowia, a następnie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do zakończenia czynności policyjnych.Na miejscu:OSP Wysoka Głogowska, JRG Rzeszów, 2 karetki PR, Radiowóz Policji WRD

wyp 1wyp 209.06.2016
Wczoraj,  zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku gospodarczego w Przewrotnem, po przybyciu na miejsce okazało się, że pożarem objęta została spora część stodoły, wraz z innymi zastępami rozpoczęliśmy akcję gaszenia oraz zabezpieczenia pogorzeliska, dodatkowo działania utrudniała nam silna ulewa, działania zakończyliśmy około godziny 18.40. Na miejscu pracowały zastępy z Wysokiej Głogowskiej, Przewrotnego, Głogogwa Małopolskiego, Huciska, Pogwizdowa Starego oraz JRG 1 Rzeszów. 
20160609_154448 20160609_154413
20160609_154506 20160609_154343


26.03.2016
W sobotę o godzinie 17:05 otrzymaliśmy zgłoszenie telefoniczne o wybuchu kuchenki gazowej w budynku mieszkalnym w Wysokiej Głogowskiej, po przybyciu na miejsce i wstępnym rozpoznaniu, okazało się, że przyczyną była nieszczelność węża gazowego. Działania polegały na usunięciu z budynku butli gazowej oraz uszkodzonej kuchenki a także przewietrzeniu obiektu. W akcji udział brał GBA Renault.


07.02.2016
O godzinie 17:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw przy drodze Wysoka Głogowska – Jasionka. Po przybyciu na miejsce okazało się, że palą się nieużytki rolne, spaleniu uległo ok. 2 arów. Do akcji wyjechał GBA Renault oraz GBA Star.
12696257_983353355085840_442914682_n


06.02.2016
W dniu wczorajszym [06.02.2016], o godzinie 22:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w domu mieszkalnym w Wysokiej Głogowskiej, na miejscu w działaniach udział brały jednostki: OSP Wysoka Głogowska GBA Renault oraz Ochotnicza Straż Pożarna – Głogów Małopolski również GBA Renault.
12658026_945967748832731_4057216857162647052_o


14.01.2015

14 stycznia o godzinie 10:59 zostaliśmy powiadomieni o pożarze budynku w Głogowie przy ulicy Borsuk. Do zdarzenia udaliśmy się zastępem średnim gaśniczym GBA Renault i zastępem ciężkim gaśniczym GCBA Jelcz. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy rozwinięty pożar drewnianego budynku gospodarczego. Przystąpiliśmy do gaszenia przy użyciu dwóch prądów wody. Próbę stłumienia ognia utrudniał fakt, że w budynku znajdowało się bardo dużo różnorodnych rzeczy codziennego użytku, które były tam składowane. Po dotarciu pozostałych zastępów strażacy usunęli część dachu i ścian budynku i udało się opanować pożar. Następnie wszyscy przystąpili do dogaszania pogorzeliska usuwając i przerzucając spalone elementy, które następnie zostały przelane wodą. Po godzinie 13 wróciliśmy do jednostki.
W działaniach brały udział:
– OSP Głogów Młp. – GBA Renault, GCBA Jelcz
– JRG 1 Rzeszów – GBA Mercedes
– OSP Wysoka Głogowska – GBA Renault
– OSP Budy Głogowskie – GCBA Jelcz
– Radiowóz Policji

pożar stodoły

notka: OSP Głogów Młp.


09.01.2016

W dniu 09.01.2016 o godzinie 00:27 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego w Wysokiej Głogowskiej, w akcji brały udział zastępy z Wysokiej Głogowskiej, Głogowa Małopolskiego oraz JRG 1 Rzeszów.

pozar1