999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy
 • Wyjazdy 2017 – 20
 • Wyjazdy 2016 – 14
 • Wyjazdy 2015 – 20
 • Wyjazdy 2014 – 13
 • Wyjazdy 2013 – 31
 • Wyjazdy 2012 – 31
 • Wyjazdy 2011 – 31
 • Wyjazdy 2010 – 29

25.12.2017

W dniu dzisiejszym o godzinie 6:19 zostaliśmy zadysponowani do poszukiwania zaginionego, starszego mężczyzny w miejscowości Przewrotne. Z naszej jednostki na miejsce koncentracji SiŚ udały się 2 zastępy GBA w pełnych obsadach. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dołączyliśmy do strażaków z OSP Głogów Młp, OSP Pogwizdów Stary, OSP Przewrotne i OSP Rudna Mała. Decyzją dowodzącego działaniami komendanta miejsko-gminnego OSP, strażacy wspomagani przez Policję rozpoczęli przeszukiwanie okolicznych pól, lasów i zabudowań. W późniejszych godzinach na miejsce dojeżdżały kolejne zastępy straży pożarnej z terenu gminy Głogów Małopolski oraz ratownicy z psami STORAT. Około godziny 13 mężczyzna został odnaleziony a zastępy powróciły do koszar. W działaniach, które rozpoczęły się ok. godziny 2 w nocy uczestniczyło prawie 80 strażaków- ochotników, policjanci oraz 7 ratowników z trzema psami ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.



10.12.2017

Dzisiejszej nocy o godzinie 0:46 zostaliśmy zaalarmowani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Lipie. Do działań z naszej jednostki udał się zastęp GBA Renault. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów, strażacy zastali pożar budynku gospodarczego, którego 1/3 objęta była ogniem. Przystąpiono do działań gaśniczych i po ponad godzinnej akcji pożar został ugaszony. Około godz. 2 działania zostały zakończone i wszystkie zastępy powróciły do koszar.



7.10.2017

Dzisiaj o godzinie 9:31 zostaliśmy zadysponowani do miejscowego zagrożenia w Wysokiej Głogowskiej. Z treści zgłoszenia wynikało, iż na skutek porywistego wiatru jedno z drzew niebezpiecznie przechyliło się na budynek. Do działań niezwłocznie udał się zastep GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce oraz wstępnym rozpoznaniu, dowódca podjął decyzję o zadysponowaniu na miejsce drugiego zastępu z naszej jednostki z uwagi na fakt, że samochód GBA Star posiada mocniejszą wyciągarkę.

Nasze działania na miejscu zdarzenia polegały na likwidacji zagrożenia poprzez zabezpieczenie drzewa a następnie jego pocięcie, po około 30 minutach wszystkie zastępy powróciły do koszar.



6.10.2017

W nocy, przed godziną 1:00 zostaliśmy zadysponowani do drzewa przewróconego na drogę Wysoka Głog.- Głogów Młp.

Do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia drzewo zostało usunięte z jezdni a jego pozostałości uprzątnięte. Po około 20 min działań zastęp powrócił do koszar.



14.09.2017

14 września o godzinie 20:39 zostaliśmy poinformowani o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia wyjechał zastęp GBA Renault z naszej jednostki oraz GBA Mercedes z JRG-1 Rzeszów. Po dotarciu na miejsce, przystąpiono do działań, które polegały na wygaszeniu paleniska, wyczyszczeniu komina z resztek palącej się sadzy oraz wybrania jej przez tzw. ,,wyczystkę kominową”. Jednocześnie prowadzona była kontrola stanu komina na całej jego długości, czy nie występują pęknięcia i nie wydobywa się z nich dym lub ogień. Po zakończeniu działań, budynek został przekazany właścicielowi z zaleceniem wezwania kominiarza celem dokładnego przeglądu stanu komina.

                                                        



30.08.2017

30 sierpnia po godzinie 16:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w miejscowości Jasionka, przysiółek Gęsiówka. Do działań wyjechał zastęp GBA Star z naszej jednostki oraz zastępy z OSP Jasionka i OSP Stobierna. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów strażacy zastali rozwijający się pożar traw i nieużytków rolnych w trzech miejscach. Został on ugaszony z wykorzystaniem linii wodnych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego tj. tłumic.

Tuż przed godziną 17 strażacy z naszej jednostki interweniowali przy drugim już pożarze traw w Wysokiej Głogowskiej. W czasie powrotu zastępu GBA Star z poprzedniej akcji gaśniczej zauważono spore zadymienie, które po dojeździe na miejsce okazało się pożarem nieużytków rolnych na obszarze około 10 arów. Pożar został szybko opanowany i przed godz. 17:30 zastęp powrócił do koszar.



11.08.2017

Piątkowym popołudniem o godzinie 16:38 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej, kierunek „Piaski”. Do działań wyjechał zastęp GBA Star w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce, strażacy zastali rozprzestrzeniający się pożar traw wzdłuż granicy z lasem. W czasie działań gaśniczych użyto łącznie 3 prądów wody oraz podręczny sprzęt gaśniczy tj. tłumice. Po ponad godzinnych działaniach pożar został ugaszony a jego miejsce dokładnie przelane wodą.



24.07.2017

24 lipca o godzinie 21:47 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego mającego miejsce na drodze Wysoka Głog.- Głogów Młp. Na miejsce udał się zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu okazało się, iż w zdarzeniu udział bierze pojazd typu Quad, który uderzył w przydrożny, betonowy słup a jego kierujący jest nieprzytomny. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej. Dalsze czynności skupiły się na oświetleniu terenu dla potrzeb Policji. Przed godz. 1 w nocy działania zostały zakończone i zastępy powróciły do koszar.



13.07.2017

Dzisiaj o godzinie 1 w nocy zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku w miejscowości Przewrotne. Na miejsce udał się zastęp GBA Renault z naszej jednostki oraz inne zastępy jednostek OSP z terenu gminy Głogów Młp. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano rozwijający się pożar budynku gospodarczego w sąsiedztwie tzw. „kurników”. Działania straży pożarnej polegały na podaniu prądów gaśniczych na źródło pożaru oraz w obronie sąsiadujących budynków a następnie oddymieniu wszystkich pomieszczeń. Po trwających ponad 2 godziny działaniach miejsce zdarzenia zostało przekazane właścicielowi i zastępy powróciły do koszar.



9.06.2017

Dzisiaj o godzinie 11:56 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej- kierunek leśniczówka. Po dotarciu na miejsce strażacy przystąpili do działań gaśniczych z wykorzystaniem linii szybkiego natarcia oraz podręcznego sprzętu gaśniczego tj. tłumic. Po trwających prawie godzinie działaniach spaleniu uległo około 30 arów nieużytków.



8.06.2017

Dzisiaj ok 18:55 zostaliśmy zadysponowani do pożaru warsztatu samochodowego w Głogowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów z OSP Głogów okazało się, że budynek w całości jest objęty ogniem a dodatkowo w środku znajdują się różne materiały niebezpieczne, m.in ciecze łatwopalne i butle z gazem. Z naszej jednostki do działań wyjechał zastęp GBA STAR w pełnej obsadzie a chwilę później GBA Renault. Na miejscu przystąpiliśmy do gaszenia pożaru oraz zasilania w wodę zastępów z JRG-1 Rzeszów i OSP Głogów. Następnie zadaniem naszego drugiego zastępu było dowożenie wody na miejsce pożaru. W jego wyniku nikt nie został ranny natomiast całe wyposażenie warsztatu oraz znajdujące się w nim samochodu uległy doszczętnemu spaleniu. Działania zostały zakończone około 22 i wszystkie zastępy powróciły do koszar.



6.05.2017

W dniu 6 maja zostaliśmy poinformowani o silnym zadymieniu w kotłowni jednego z budynków mieszkalnych w Wysokiej Głogowskiej. Po przybyciu na miejsce zgłoszenie zostało potwierdzone, a strażacy wyposażeni w aparaty powietrzne zlokalizowali źródło zadymienia. Nasze działania polegały na wygaszeniu paleniska, przewietrzeniu zadymionych pomieszczeń a następnie wyczyszczeniu komina przy stałej kontroli jego stanu. Po trwających do 19 działaniach, budynek został przekazany właścicielce i zastęp powrócił do koszar.



16.04.2017

Dzisiaj o godzinie 10:53 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego mającego miejsce przed kościołem w Wysokiej Głogowskiej. Do działań wyjechał 6- osobowy zastęp GBA Renault. Na miejscu zastano zderzenie dwóch samochodów osobowych marki Renault oraz Fiat. Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej, która następnie została przekazana przybyłemu na miejsce Pogotowiu Ratunkowemu. Dalsze czynności polegały na udrożnieniu oraz uprzątnięciu jezdni, około godziny 12 zastęp powrócił do koszar.

  

Na miejscu:

 • 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska
 • 321[R]25 GCBA Scania- JRG-1 Rzeszów
 • ZRM
 • Policja


7.03.2017

Dzisiaj w nocy o godzinie 2:59 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Budy Głogowskie. Chwilę później do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, podaliśmy 2 prądy wody w natarciu na objętą ogniem stodołę. W trakcie akcji gaśniczej strażacy wynieśli z budynku palącą się beczkę z pyłem aluminiowym. Z uwagi iż w.w. pyłu nie wolno gasić wodą na miejsce dowieziono suchy piasek z którego pomocą zawartość beczki została ugaszona. W dalszej części nasze zadania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia oraz dogaszenia pojedynczych zarzewi ognia. Około godziny 6 działania zostały zakończone i wszystkie zastępy powróciły do koszar. 

   

   

Jednostki na miejscu zdarzenia: 

 • OSP Wysoka Głogowska
 • OSP Głogów Małopolski
 • OSP Budy Głogowskie
 • OSP Rogoźnica
 • OSP Pogwizdów Stary
 • JRG-1 Rzeszów


6.03.2017

Dzisiaj rano o godzinie 10:20 zostaliśmy poinformowani o niebezpiecznie przechylonym drzewie na drogę pomiędzy Wysoką Głogowską a Jasionką. Po chwili na miejsce udał się zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Na miejscu zagrożenie zostało zlikwidowane poprzez usunięcie drzewa oraz uprzątnięcie jezdni z jego pozostałości. W czasie trwania działań ruch na drodze był zablokowany. Po około 20 minutach zastęp zakończył działania i wrócił do koszar.

  



3.03.2017

W piątek (3.03.2017) około godziny 14:30 zostaliśmy wezwani do pomocy Pogotowiu Ratunkowemu w Wysokiej Głogowskiej. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, nasze zadanie polegało na transporcie osoby poszkodowanej do karetki. W kilkunastominutowych działaniach udział brał zastęp GBA Renault w 6-osobowej obsadzie. 

 



8.02.2017

Dzisiaj o godzinie 9:12 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego na wysokości pierwszych numerów w Wysokiej Głogowskiej. Na miejsce udaje się zastęp GBA Renault z OSP Wysoka Głogowska oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej, karetki Pogotowia Ratunkowego oraz Policja. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali czołowe zderzenie dwóch samochodów marki Toyota Corolla i Opel astra. Ponad to 4 osoby zostały poszkodowane. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz samochodów biorących udział w wypadku, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym, których następnie przekazano przybyłemu na miejsce Pogotowiu Ratunkowemu. W dalszej kolejności wykonano czynności umożliwiające całkowite udrożnienie ruchu na drodze i zakończono działania.

  

Siły i środki na miejscu zdarzenia:

 • 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska
 • 321[R]27 GCBA MAN- JRG-1 Rzeszów
 • 321[R]49 SCRD Scania- JRG-1 Rzeszów
 • 321[R]92 SLOp SsangYong REXTON- JRG-1 Rzeszów
 • 4x ZRM z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
 • Policja


4.02.2017

Dzisiaj o godzinie 9:43 zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w kominie w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia wyjechał zastęp GBA Renault w obsadzie 6 strażaków. Po dotarciu na miejsce, przystąpiono do działań, które polegały na wygaszeniu paleniska oraz sadzy w przewodzie kominowym a następnie wybranie jej resztek przez tzw. „wyczystkę kominową”. Jednocześnie prowadzona była kontrola stanu komina na całej jego długości, czy nie występują pęknięcia i nie wydobywa się z nich dym lub ogień. Po zakończeniu działań, budynek został przekazany właścicielowi z zaleceniem wezwania kominiarza celem dokładnego przeglądu stanu komina.

 






17.09.2016

W sobotę przed 16:00 zostaliśmy poinformowani o wodzie zalewającej jedną z posesji w naszej miejscowości. Do działań wyjechał zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojechaniu na miejsce nasze działania polegały na wypompowaniu wody oraz udrożnieniu przepustu. Po niecałej godzinie zastęp powrócił do koszar.

MZ



15.09.2016

Dzisiaj rano o godzinie 9:45 zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego w Wysokiej Głogowskiej. Do zdarzenia wyjeżdża zastęp GBA Renault w 6- osobowej obsadzie. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali zderzenie 2 pojazdów, nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, która następnie została przekazana przybyłemu na miejsce ZRM. Następnie odłączono akumulatory oraz zakręcono butlę z gazem, która znajdowała się w jednym z samochodów oraz wykonano czynności umożliwiające udrożnienie ruchu. Po godzinie 11:00 zastęp powrócił do koszar.

Siły i środki na miejscu zdarzenia:

 • 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska
 • 329[R]61 GBA Renault- OSP Głogów Małopolski
 • 321[R]49 SCRD Scania- JRG-1 Rzeszów
 • 321[R]92 SLOp SsangYong REXTON- JRG-1 Rzeszów
 • ZRM oraz patrol Policji z komisariatu w Głogowie.


5.09.2016

W poniedziałek (5.09) o godzinie 8:33 zostajemy zadysponowani do drzewa przewróconego na drogę „Sokołowiankę”. Do działań wyjeżdża zastęp GBA Renault w pełnej obsadzie. Po dojeździe na miejsce, drzewo zostaje usunięte z jezdni a zastęp powraca do koszar.



22.08.2016

W poniedziałek rano [tj. 22.08.2016] o godzinie 6:25 zostaliśmy poinformowani o drzewie powalonym na drogę pomiędzy Wysoką Głogowską a Głogowem Młp. Na miejscu strażacy udrożnili jezdnię poprzez usunięcie drzewa oraz uprzątnięcie jego pozostałości z drogi. Po około 20 minutach działań zastęp GBA Renault powrócił do koszar.
22.08.2016


5.08.2016
W dniu 5.08.2016 o godzinie 20:26 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw między Wysoką Głogowską a Jasionką. Do działań wyjechał zastęp GBA STAR w pełnej obsadzie. Po dotarciu na miejsce okazało się, że pożar zlokalizowany jest w zupełnie innym miejscu. Zastęp zawrócił i udał się do właściwego miejsca pożaru. Na miejscu strażacy przystąpili do działań gaśniczych za pomocą tłumic i po niecałej godzinie pożar został ugaszony a strażacy wrócili do koszar. 
5.08.2016


23.07.2016
23 lipca przed godziną 11 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw w Wysokiej Głogowskiej. Na miejscu strażacy przystąpili do działań gaśniczych za pomocą tłumic i po około 30 minutach zastęp powrócił do remizy.
Na miejscu: 329[R]56 GBA Renault- OSP Wysoka Głogowska

 



 

26.06.2016

W dniu Niedzielę, o godzinie 13:54 zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego w naszej miejscowości, które miało miejsce około 300 metrów od naszej strażnicy. Z treści zgłoszenia wynikało, że w pojeździe znajduje się dwóch poszkodowanych a jeden z nich jest nieprzytomny. Po przybyciu na miejsce okazało się, że poszkodowani zdołali wydostać się już z pojazdu, i obaj są przytomni. Na miejsce przyjechały 2 karetki PRM, które zbadały poszkodowanych. Na miejscu pojawiła się również policja, która badała okoliczności wypadku, nasze działania polegały na zabezpieczeniu poszkodowanych do czasu przyjazdu pogotowia, a następnie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do zakończenia czynności policyjnych.Na miejscu:OSP Wysoka Głogowska, JRG Rzeszów, 2 karetki PR, Radiowóz Policji WRD

wyp 1wyp 2



 

09.06.2016
Wczoraj,  zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku gospodarczego w Przewrotnem, po przybyciu na miejsce okazało się, że pożarem objęta została spora część stodoły, wraz z innymi zastępami rozpoczęliśmy akcję gaszenia oraz zabezpieczenia pogorzeliska, dodatkowo działania utrudniała nam silna ulewa, działania zakończyliśmy około godziny 18.40. Na miejscu pracowały zastępy z Wysokiej Głogowskiej, Przewrotnego, Głogogwa Małopolskiego, Huciska, Pogwizdowa Starego oraz JRG 1 Rzeszów. 
20160609_154448 20160609_154413
20160609_154506 20160609_154343


26.03.2016
W sobotę o godzinie 17:05 otrzymaliśmy zgłoszenie telefoniczne o wybuchu kuchenki gazowej w budynku mieszkalnym w Wysokiej Głogowskiej, po przybyciu na miejsce i wstępnym rozpoznaniu, okazało się, że przyczyną była nieszczelność węża gazowego. Działania polegały na usunięciu z budynku butli gazowej oraz uszkodzonej kuchenki a także przewietrzeniu obiektu. W akcji udział brał GBA Renault.


07.02.2016
O godzinie 17:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw przy drodze Wysoka Głogowska – Jasionka. Po przybyciu na miejsce okazało się, że palą się nieużytki rolne, spaleniu uległo ok. 2 arów. Do akcji wyjechał GBA Renault oraz GBA Star.
12696257_983353355085840_442914682_n


06.02.2016
W dniu wczorajszym [06.02.2016], o godzinie 22:00 zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w domu mieszkalnym w Wysokiej Głogowskiej, na miejscu w działaniach udział brały jednostki: OSP Wysoka Głogowska GBA Renault oraz Ochotnicza Straż Pożarna – Głogów Małopolski również GBA Renault.
12658026_945967748832731_4057216857162647052_o

 



14.01.2015

14 stycznia o godzinie 10:59 zostaliśmy powiadomieni o pożarze budynku w Głogowie przy ulicy Borsuk. Do zdarzenia udaliśmy się zastępem średnim gaśniczym GBA Renault i zastępem ciężkim gaśniczym GCBA Jelcz. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy rozwinięty pożar drewnianego budynku gospodarczego. Przystąpiliśmy do gaszenia przy użyciu dwóch prądów wody. Próbę stłumienia ognia utrudniał fakt, że w budynku znajdowało się bardo dużo różnorodnych rzeczy codziennego użytku, które były tam składowane. Po dotarciu pozostałych zastępów strażacy usunęli część dachu i ścian budynku i udało się opanować pożar. Następnie wszyscy przystąpili do dogaszania pogorzeliska usuwając i przerzucając spalone elementy, które następnie zostały przelane wodą. Po godzinie 13 wróciliśmy do jednostki.
W działaniach brały udział:
– OSP Głogów Młp. – GBA Renault, GCBA Jelcz
– JRG 1 Rzeszów – GBA Mercedes
– OSP Wysoka Głogowska – GBA Renault
– OSP Budy Głogowskie – GCBA Jelcz
– Radiowóz Policji

pożar stodoły

notka: OSP Głogów Młp.


 

09.01.2016

W dniu 09.01.2016 o godzinie 00:27 zostaliśmy zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego w Wysokiej Głogowskiej, w akcji brały udział zastępy z Wysokiej Głogowskiej, Głogowa Małopolskiego oraz JRG 1 Rzeszów.

pozar1