999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy

Zarząd OSP Wysoka Głogowska

Prezes OSP Wysoka Głogowska

Sławomir Kata

Skarbnik

Andrzej Ślęzak

Naczelnik OSP Wysoka Głogowska

Roman Barczak

Sekretarz

Andrzej Węglowski

Członek Zarządu

Grzegorz Barczak

Zastępca Naczelnika OSP

Łukasz Zięba

Gospodarz

Andrzej Bazan


OSP Wysoka Głogowska na dzień dzisiejszy [01.2016]  liczy w sumie 89 członków.Stan osobowy jednostki wygląda następująco:

Członkowie zwyczajni (pełnoletni): 58 członków

Członkowie honorowi: 5 członków

Członkowie wspierający: 9 członków

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza żeńska: 7 członkiń

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza męska: 10 członków.


Szkolenia oraz uprawnienia posiadane przez druhów z OSP Wysoka Głogowska wyglądają następująco:

Ratowników w JOT: 41 strażaków

Strażaków zawodowych: 11 strażaków

Kurs Dowódców OSP 15 strażaków

Kurs Ratownictwa Technicznego: 22 strażaków 

Kurs Kierowców – Konserwatorów OSP: 2 strażaków

Kurs Medyczny: 12 strażaków

Kurs Ratownictwa Wysokościowego: 7 strażaków

Kierowcy: 11 strażaków