999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy

Ratownictwo wysokościowe – jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania ludzi, zwierząt zwłaszcza w miejscach i terenach trudno dostępnych, na wysokości i poniżej terenu ziemi.

Jednostka OSP Wysoka Głogowska zadeklarowała w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno – sprzętowych i wyszkolenia w systemie całodobowym i całorocznym. Realizuje zadania na poziomie podstawowym. Docelowo wg „Zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym” wydanych przez KG PSP zdolność do podjęcia działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinny posiadać wszystkie podmioty KSRG.


Wykaz sprzętu do ratownictwa wysokościowego na wyposażeniu OSP Wysoka Głogowska:

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

1.

Uprząż ratownicza

2

2.

Karabinek stalowy HMS

10

3.

Taśma rurowa 120 cm

10

4.

Bloczek Rescue

1

5.

Bloczek Micro Traxion

1

6.

Lina Mammut 50 m.b.

2

7.

Rolka Stop

1

8.

Poignee Ascension

1

9.

Trójkąt ewakuacyjny

1

10.

Worek na sprzęt

1

W tej chwili jednostka jest doposażana w kolejny sprzęt m.in. w:

– trójnóg ratowniczy z wciągarką,

– przyrząd zjazdowy I’D,

– absorbery energii,

– drzewołazy, itp.


Należy zaznaczyć , że sprzęt wchodzący w skład zestawu, powinien spełniać normy PN i EN oraz posiadać certyfikaty CE oraz powinien być kontrolowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Na chwilę obecną przeszkolonych ratowników wysokościowych z poziomu podstawowego jest 7 druhów. Planuje się kolejne szkolenia, zakupy sprzętu jak i systematyczne ćwiczenia. Należy pamiętać, że poprawne metody zabezpieczenia jak i asekuracji na wysokości pozwolą nas uchronić przez wypadkiem z wysokości również podczas pożarów sadzy w kominie czy usuwania skutków nawałnic, itp.

Opracował na podstawie „Zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG” dh Sławomir Kata