999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy

Rys historyczny OSP Wysoka Głogowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej powstała końcem 1913 roku a dokładniej w październiku ze względu na duże zagrożenie pożarowe. Działalność innych jednostek na terenie naszej gminy zmobilizowała naszych przodków do założenia takiej organizacji. Byli to ludzie powszechnie znani i szanowani przez mieszkańców wsi, m.in. Tomasz Poźniak, Andrzej Kamiński, Władysław Poźniak, Jan Cholewa, Jan Bieniaszewski.

W okresie I wojny światowej oraz latach międzywojennych Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej wzbogaciła się o nowy podstawowy sprzęt gaśniczy, a dzięki ówczesnemu właścicielowi ziemskiemu, druhowi Janowi Bieniaszewskiemu wybudowano pierwszą drewnianą remizę strażacką.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej w roku 1938 z inicjatywy mieszkańców Wysokiej ufundowany został sztandar z wizerunkiem św. Floriana- patrona strażaków. W okresie okupacji sztandar był przechowywany w ukryciu przez druha Wojciecha Kłeczka. Na wyposażeniu jednostki była wtedy sikawka konna.

Po zakończeniu wojny strażakom przyszło działać w nowej, trudnej rzeczywistości. Pomimo ograniczeń w życiu społecznym i politycznym wzrosło zaangażowanie druhów w rozwój jednostki. Kupiono nowy sprzęt, m.in. konny wóz strażacki wyposażony w spalinową motopompę. Wóz przystosowany był do przewożenia sprzętu i ludzi oraz mógł być ciągnięty przez ciągnik rolniczy. Rozpoczęto przygotowania do budowy nowej remizy.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych oraz na początku lat sześćdziesiątych trwały prace budowlane, a uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło w 1965r. Przy budowie czynny udział brali druhowie oraz społeczność wiejska. Przy tej okazji należy wspomnieć m.in. o prezesie Władysławie Poźniaku, druhach Tadeusz Bułaś, Tadeusz Sala, Jan Furman, Władysław Jaskuła i innych. Dzięki nowej siedzibie rozkwitała działalność kulturalna, w 1971 roku powołano do życia orkiestrę dętą pod dyrekcją druha Franciszka Kłeczka. Z inicjatywy jej członków i przy ich udziale dobudowano do budynku remizy strażackiej świetlicę, która gromadziła przez wiele lat zespół orkiestry na próbach i spotkaniach. Rok później dokonano wręczenia nowego sztandaru a następnie Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej mogła poszczycić się pierwszym samochodem marki LUBLIN. W tym czasie naczelnikiem był Bronisław Wesół. W roku 1972 zarząd OSP przekazał część remizy pod ośrodek zdrowia, który działa po dzień dzisiejszy.

W 1975 roku dzięki wielkiemu zaangażowaniu druhów, Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała pierwszy bojowy samochód- STAR 25. Końcem lat siedemdziesiątych zapadła decyzja o odnowieniu sztandaru ufundowanego przez społeczność wiejską w latach trzydziestych. Kulminacyjnym momentem był rok 1981, w którym nadano jednostce nowy sztandar. Dzięki temu Ochotnicza Straż Pożarna może poszczycić się 3 sztandarami prezentowanymi podczas każdej uroczystości państwowej, kościelnej i strażackiej. Należy wspomnieć tutaj o czynnych członkach naszej jednostki, między innymi: Tadeusz Rzewnis, Jan Furman, Jan Poreba, Jan Furman, Marian Gaweł, Jan Rak, Bolesław Bułaś, Stanisław Guz, Franciszek Barczak, Piotr Kwarta, Edward Wepsięć, Józef Beskur, Bronisław Drzał, Jan Pado, Szymon Pado, Jan Watras, Franciszek Ślęzak, Stanisław Zacios.

Po przemianach w 1989 roku organizacji przyszło działać w nowej rzeczywistości. W tych czasach działalność OSP skupiała się szczególnie na działalności statutowej i gospodarczej. Przez lata dziewięćdziesiąte remontowana była remiza strażacka. Plac remizy został ogrodzony a przed budynkiem wybudowano kapliczkę z wizerunkiem świętego Floriana.

Końcem XX wieku zapadła decyzja o zakupie drugiego samochodu bojowego. Bardzo duże zaangażowanie zarządu OSP przyczyniło się do pozyskania z Lotniskowej Straży Pożarnej w Jasionce samochodu marki CHUBB UNIPOWER, a dzięki zaangażowaniu władz gminnych samochód został adaptowany na potrzeby naszej jednostki.

Ze względu iż OSP Wysoka Głogowska posiadała 2 samochody bojowe i dysponowała dużą liczbą dobrze wyszkolonych strażaków Państwowa Straż Pożarna w porozumieniu z władzami gminy wcieliła w 2001 roku naszą jednostkę do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Trzeba zaznaczyć iż ów system wymaga od każdej jednostki przede wszystkim odpowiedniego sprzętu.

Dzięki ogromnej pomocy finansowej za strony całej społeczności wiejskiej w 2003 roku zakupiono samochód STAR 266 i w tym samym roku władze gminne z burmistrzem p. Kazimierzem Rokitą na czele i komendantem gminnym OSP druhem Lesławem Padwińskim podjęli decyzję o adaptacji samochodu na potrzeby naszej jednostki. Już rok później STAR 266 zastąpił STARA 25, który użytkowany był w naszej jednostce przez 30 lat.

W 2010 roku z dotacji budżetu państwa Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej otrzymuje bardzo nowoczesny samochód wodno-pianowy, bogato wyposażony sprzętowo marki RENAULT. Jednostka posiada w tym czasie 3 pełnosprawne wozy bojowe. Zarząd OSP zabiega o rozbudowę strażnicy o nowy garaż. Dzięki uporowi strażaków i przychylności władz gminy i pana burmistrza Pawła Baja w 2013 roku zostaje dobudowany od strony południowej dodatkowy garaż. Wtedy też budynek strażacki zostaje docieplony i odmalowany.

Przez cały okres działalności jednostka brała czynny udział w akcjach bojowych, zawodach, manewrach czy świętach państwowych i kościelnych. Należy w tym miejscu wspomnieć o: druhnej Małgorzacie Migut (pierwszej kobiecie prezes naszej OSP), druhach: Marian Gaweł, Tadeusz Barczak, Tadeusz Rak, Zbigniew Pustelak, Wacław Kasiak, Janusz Bułaś, Roman Barczak, Andrzej Węglowski i Łukasz Zięba oraz księżach z parafii w Wysokiej Głogowskiej: ks. Władysław Łańcucki, ks. Tomasz Mochoń, ks. Eugeniusz Buglewicz, ks. Gabriel Marszałek, ks. Józef Wilk,ks. Edward Wilk i obecny proboszcz ks. Zbigniew Gargaś- kapelan naszej OSP.

 

Opracował Kamil Walczewski