999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy

OSP WYSOKA GŁOGOWSKA

Miejscowość Wysoka Głogowska położona jest w gminie Głogów Małopolski na północ od Rzeszowa. To właśnie w centrum tej, zamieszkiwanej przez blisko 2500 osób wsi znajduje się  Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej. Jest to Jednostka Operacyjno-Techniczna kategorii II, posiadająca na swoim wyposażeniu 3 wozy bojowe oraz od 2001 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.