999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy

Czy wiesz, że…

Każdego dnia nad Twoim bezpieczeństwem czuwa kilkanaście tysięcy jednostek OSP? Poniżej prezentujemy najnowsze dane statystyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W Polsce status prawny ma obecnie 16 250 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wśród których 4 342 jednostki jest włączone w struktury KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). W całym kraju funkcjonują 15 724 remizy strażackie, które posiadają łącznie 23 787 stanowisk garażowych.

Dokładne statystyki ilościowe członków OSP przedstawiają się następująco:

 • mężczyźni w wieku 18-65 lat: 465 717
 • mężczyźni w wieku 65+: 50 338
 • kobiety: 66 601
 • strażacy biorący udział w działaniach: 228 394
 • członkowie wspierający: 84 552
 • członkowie honorowi: 42 434
 • członkowie MDP: 83 817

 

Druhowie Jednostek Operacyjno-Technicznych mają do dyspozycji ok. 23 tys pojazdów ratowniczo-gaśniczych, z pośród których możemy wyróżnić:

 • 2 626 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
 • 9 530 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
 • 8 781 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

oraz pojazdy specjalne w ilościach:

 • 207 podnośników hydraulicznych
 • 210 drabin samochodowych
 • 294 samochody techniczne
 • 34 karetki
 • 33 autokary
 • 17 ciągników
 • 12 dźwigów
 • 881 łodzi na przyczepie
 • 628 pomp na przyczepie
 • 354 pontony na przyczepie

Posiadany sprzęt oraz wyszkolenie strażaków umożliwia jednostkom OSP podjęcie wszelakich działań ratowniczych w zakresie:

 • 5 307 jednostki- ratownictwo techniczne
 • 5 403 jednostki- ratownictwo medyczne
 • 1 128 jednostek- ratownictwo wodne
 • 473 jednostki- ratownictwo chemiczno-ekologiczne
 • 472 jednostki- ratownictwo wysokościowe
 • oraz innych dziedzinach ratowniczych: 542 jednostki

W 2016 roku strażacy podjęli łącznie 446 819 interwencji co statystycznie daje dysponowanie do zdarzenia co 1,18 minuty. Udział podmiotów KSRG w działaniach to:

 • 64,55% Miejscowe Zagrożenia w liczbie 288 416 interwencji
 • 28,25% Pożary w liczbie 126 228 interwencji
 • 7,2% Alarmy Fałszywe w liczbie 32 175 interwencji

W ramach OSP działa 755 Orkiestr Strażackich oraz 383 zespoły artystyczne w tym 102 grupy taneczne.