999 - Pogotowie Ratunkowe , 998 - Straż Pożarna, 997 - Policja, 112 - Numer Alarmowy

Policja

Numer alarmowy

Straż Pożarna

Pogotowie Ratunkowe

Numery Alarmowe

981 – pogotowie drogowe,
984 – pogotowie rzeczne, MOPR
985 – WOPR, GOPR i TOPR,
987 – centrum zarządzania kryzysowego,
991 – pogotowie energetyczne,
992 – pogotowie gazowe,
993 – pogotowie ciepłownicze,
994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,
995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne

 

Na mocy ustawy Prawo telekomunikacyjne dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić użytkownikom końcowym swojej sieci, w tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi. Wszystkie te numery muszą być czynne i ich obsługa musi przyjmować zgłoszenia całodobowo.